Yönetim Kurulu

Afet Dayanışma Ağı birim sorumlularının ve Genel Koordinatörün dahil olduğu kuruldur. Afet Dayanışma Ağı’nın faaliyetlerinin planlanmasında, uygulanmasında ve sürdürülmesinde öncülük eder ve konuyla ilgili kolaylaştırıcılık işlevini görür.Karar alıcıdır.