Medya/Tanıtım/Yayın Birimi

Afet Dayanışma Ağı’nın hedef kitleye tanıtılması üzerine çalışmalar yürütür. Belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve hizmetlerin iletişim ve organizasyon ayağını oluşturur. Bu faaliyet ve hizmetlerin toplum ve kuruluşlara en sağlıklı biçimde farklı medya ve sosyal medya ağlarını kullanarak aktarılmasını ve duyurulmasını sağlar. Çalışmanın topluma aktarılmasında gerekli olan materyallerin yazılı ve görsel olarak hazırlanması, tasarımı ,basımı, yayınlanması, faaliyet alanıyla ilgili ortak dilin oluşturulması medya biriminin görevidir.