Mali Birim

Afet Dayanışma Ağı’nın bütün mali süreçlerini yürütür.Kaynak temini sağlanmasına destek olur.Birimlerin ihtiyaç önceliklerine göre eldeki kaynakları en verimli ve ekonomik şekilde kullanır.