Lojistik Birimi

Malzemelerin alım, stok, depolama ve nakliyesi ile ilgili çalışmaların yapıldığı birimdir.Diğer birimlerle birlikte tüm ekibin bir parçası olarak çalışır. Afet öncesi zamanlarda yapılacak eğitim ve çalışmalar için yer temininde bulunur.Ekip için eğitim ve tatbikatlarda, afet durumunda ise ekibin saha çalışması için gerekli olacak ekipman ve malzemelerin planlamasını yapmak, teminini sağlamak, çalışır ve kullanılır vaziyette tutmak birimin en temel görevidir.