Afet Dayanışma Ağı

– Afetlerde yerel örgütlenmenin gerekliliği inancıyla bir araya gelmiş,
– Bir afet ya da acil durumda insanın en temel refleksinin hayatta kalmak ve en yakınındakileri kurtarmak olduğu gerçeğinden yola çıkarak,
– Afet bilincini artırmak ve bireylerin en temel refleksinin doğru şekilde hayata geçirilmesini hedefleyen,
– Bu amaçla eğitimlerini kesintisiz tamamlayan gönüllülerden oluşur.

Dayanışma Ağı’nın uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlamak için Türkiye’nin afetlere maruz kalabilecek her bölgesinde Yerel Afet Gönüllülüğü projelerini uygulamaya koymak hedeflerimizden birisidir.
Bu amaçla,
-Afetler konusunda halkın bilinçlendirilmesi,
-Afetlere hazırlık ve müdahale anlamında en küçük yerleşim birimine kadar yerel kapasitenin geliştirilmesi,
-Bütünleşik afet yönetimi çerçevesinde diğer yerel gruplarla ve devlet kuruluşlarıyla işbirliğinin kurulması ve yürütülmesi,
-Yurttaşların kendilerini, ailelerini, komşularını afetin zararlarından daha iyi korumalarının sağlanması,
-Gönüllü dinamiğinin geliştirilmesi,
-Afetlere karşı etkin bir iletişim ve katilimin oluşturulması,
-Bu amaçla yerel grupların kullanabilecekleri kaynakları bulup geliştirerek destek ağlarını sağlamlaştırmak amaç ve işlevlerimiz arasındadır.