YAG Eğitimi

Eğitim programının birincil amacı; gönüllü katılımcılara Afet öncesinde risk azaltma çalışmalarını yapabilmeleri, afetin hemen ardından topluma ve acil servislere destek ve yardımın planlanması, hazırlanması ve yerine getirilmesi için temel bilgi, beceri ve metodolojinin sağlanmasıdır. Diğer amaç ise, katılanlara ekip ruhunun ve emniyet bilincinin kazandırılmasıdır. Bu program katılımcılara günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri kaza ve acil durumlarda da güvenli bir biçimde müdahale etme bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefler.

No Content Available