Afet Türleri

Afet Türleri

Dünya genelindeki doğal afetler ele alınınca, 31 çeşit doğal afetin 28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülür. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden ülkeye de değişmektedir. Örneğin, Akdeniz Bölgesinde doğal afetler kuraklık, seller, orman yangınları, heyelan, dolu fırtınaları, çığlar, donlardır. Ülkemizde ise en sık görülen meteorolojik karakterli doğal afetler dolu, sel, taşkın, don, orman yangınları, kuraklık, şiddetli yağış, şiddetli rüzgâr, yıldırım, çığ, kar ve fırtınalardır. Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre sadece 1980’li yıllarda dünyada 700,000 kişi meteorolojik afetlerden dolayı hayatını kaybetmiştir (MMO, 1999)

DOĞAL AFETLER

Yavaş gelişen doğal afetler

  • şiddetli soğuklar

  • kuraklık

  • kıtlık vb.

Ani Gelişen Doğal Afetler

  • deprem

  • seller, su taşkınları

  • toprak kaymaları, kaya düşmeleri

  • çığ

  • fırtınalar, hortumlar

  • volkanlar

  • yangınlar vb.

İNSAN KAYNAKLI AFETLER

1. nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar

2. taşımacılık kazaları

3. endüstriyel kazalar

4. aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar

5. göçmenler ve yerlerinden edilenler vb.

DÜNYADA GÖZLENEN AFET TÜRLERİ

Dünyada gözlenen afet türleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Dünyada Gözlenen Afet Türleri Tablosu

JEOLOJİK AFETLER

KLİMATİK AFETLER

BİYOLOJİK AFETLER

SOSYAL AFETLER

TEKNOLOJİK AFETLER

Deprem Sıcak Dalgası Erozyon Yangınlar Maden Kazaları
Heyelan Soğuk Dalgası Orman Yangınları Savaşlar Biyolojik, nükleer, kimyasal silahlar ve kazalar
Kaya Düşmesi Kuraklık Salgınlar Terör saldırıları Sanayi kazaları
Volkanik Patlamalar Dolu Böcek İstilası Göçler Ulaşım kazaları
Çamur Akıntıları Hortum
Tsunami Yıldırım
Kasırga
Tayfun
Sel
Siklonlar
Tornado
Tipi
Çığ
Aşırı Kar Yağışları
Asit Yağmurları
Sis
Buzlanma
Hava Kirliliği
Orman yangınları

 

KAYNAK; AFAD